GYÖRFFY ISTVÁN ALAPÍTVÁNY

küldetésünknek tartjuk a magyar népi kultúra átörökítése, a helyi értékek, hagyományok, a természet közeli élet továbbadása a fiatal nemzedéknek és a térségbe látogató személyek számára. Ezek alapján tevékenységünk, így alapítványunk mindennapjai is négy alappilléren fekszik, melyek bár mindegyike önálló lehetőségeket és feladatokat kínál, szerves és kiegészítő része munkánknak. célkitűzéseinknek.
Bízunk benne, hogy elődeink reánk hagyott öröksége, természetről alkotott szemléletmódja tovább örökíthető értéket és alapot jelent napjaink felgyorsult, némely esetben értékét vesztett világában.

HAGYOMÁNYÁPOLÁS

Fekete-Körös völgyi kuzsók minta

A Várasfenesi Tájházzal közösen egyik fő tevékenységi körünk az örökölt hagyaték továbbadása,
megismertetése a hozzánk látogatókkal. Célunk, hogy a következő nemzedékek is sajátjuknak tudják és
érezzék a térség egyedi kultúráját, népviseletét, népi hagyatékát, örökségét. Sebő Ferenc szavaival élve:
„A hagyományt nem ápolni kell, hisz nem beteg. Nem őrizni kell, mert nem rab. Hagyományaink csak
akkor maradhatnak meg, ha megéljük őket!”. Ennek jegyében próbáljuk a különféle rendezvényeken,
nyílt napokon keresztül megismerteti hagyományainkat, értékeinket az erre nyitott és érdeklődő
személyekkel.

NEVELÉS

Játszva tanuló gyerekek

Rendezvényeink során törekszünk arra, hogy a hozzánk ellátogató gyermekek szerves részei legyenek az eseményeknek. Foglalkozásainkon a magyar népi hagyaték, a magyar kultúra egy-egy szegletével ismerkedhetnek meg az örök ifjoncok. A havi rendszerességgel megtartott foglalkozások során a kézügyességet, találékonyságot, finommotoros mozdulatokat fejlesztő aktivitások mellett fontos szerepet kapnak a magyar irodalom szereplői, történelmünk hősei is. Velük és még megannyi érdekességgel, játékos formában ismerkedhetnek meg a résztvevő ifjoncok.

TERMÉSZETVÉDELEM

Béli hegység, Nyugati-Kárpátok

Elődeink természet közeli/természetbeli élete napjainkban is iránymutató kell, hogy legyen. Így az írott, épített örökségünkön kívül, fontosnak tartjuk a bennünket körülvevő természetet is óvni, védeni. Ennek tükrében próbáljuk foglalkozásainkat is tartani és a természetvédelemre, az újrahasznosításra, a felelős fogyasztásra és életvitelre nevelni a gyermekeket.

GYÖRFFY ISTVÁN HAGYATÉK

KÖNYVTÁR

Könyv

Györffy István néprajzkutató 1911-ben tett látogatása és az ezt követő gyűjtése hiánypótló és felbecsülhetetlen értékű a Fekete-Körös völgyi magyarság számára. Ezen gyűjtés is egyfajta kapocs az elődeink életével. A helyi, szórvány magyarság egy, mára már szinte teljesen elfeledett korszakát, annak népviseletét, népi építészetét, életét ismerheti meg az, aki belelapoz vagy épp ellátogat és
személyesen olvas bele a gyűjtést megörökítő kiállításba.
Ezen és az ehhez hasonló helyi vonatkozású gyűjtések, írott anyagok, és még megannyi ifjúsági, történelmi, szépirodalmi mű található meg és kölcsönözhető ki könyvtárunkban. Elérhető könyvekért kattints IDE.

Felajánlások

Jövedelemadójának 1 és 3,5 százalékával támogathatja a Györffy István Alapítványt!
A formanyomtatvány kitöltése kevesebb, mint öt percbe telik.

Minden felajánlás számít!

Az adótörvény értelmében minden állampolgár rendelkezhet éves személyi jövedelemadója 3,5 %-ával. Ezt a 3,5 % annak
a civil szervezetnek lehet felajánlani, amelyiket támogatni szeretné. Amennyiben nem él ezzel a lehetőséggel, a
jövedelemadó 3,5 %-a az államé marad.
Ha az Ön jövedelme egy vagy több fizetésből származik, akkor ki kell töltenie a 230-as formanyomtatványt (űrlap itt). Az
itt letölthető űrlap ki van töltve intézményünk adataival. Önnek csak a nyomtatvány I. és II. részét kell kitöltenie
adataival, valamint aláírással kell hitelesítenie. Kérjük ügyeljen rá, hogy a nyomtatvány mindkét oldalát töltse ki és így
jutassa el hozzánk 2023. május 20.-ig!
Amennyiben üres formanyomtatványt tölt ki, a támogatandó szervezetre vonatkozó cellákba a következőket kell beírnia:
Denumire entitate nonprofit: Fundatia Györffy István
Cod de identificare fiscală al entităţii: 10357699
Cont bancar (IBAN): RO54 BTRL 0050 1205 W822 90XX
Ha más forrásból származik jövedelme (pl. szerzői jogdíj, átadott javakból származó, szabad szakmai gyakorlatból eredő
jövedelem stb.), akkor a 212-es nyomtatványt kell kitöltenie, amelyet szintén letölthet az alábbi linkről.
A kitöltött nyilatkozatot vagy a területileg illetékes Adóhivatalba (személyesen) vagy a Györffy István Alapítvány
székhelyére személyesen, postai úton (STR. PRINCIPALĂ NR. 111, SAT FINIȘ, COM. FINIȘ, JUD. BIHOR) vagy beszkennelt
formában a gyorffyistvanalapitvany@gmail.com email címre kérjük eljuttatni!
Bármilyen kérdés esetén tájékozódhat a 0756-194868-as telefonszámon.

ONLINE ADOMÁNY

Online adomány

0 RON of 1.000 RON raised

Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

RON
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: 5,00 RON

SZÁMLÁZÁSI ADATOK

Intézmény neve/Numele instituției: Fundația Györffy István
Cím/Adresa:
417265 Várasfenes, Fő utca 111 szám, Bihar megye, Románia
417265 Finiș, str. Principală nr. 111, jud. Bihor, România
Adószám/CIF: 10357699
Bírósági bejegyzés/Nr. de înregsitrare în registrul asociațiilor și fundațiilor: ez mindenképp kell?
Bank neve: Banca Transilvania
Bank címe: 400129 Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 36, jud. Cluj, România
Bankszámla számok/IBAN:
RON: RO54 BTRL 0050 1205 W822 90XX
HUF: RO66 BTRL HUFC RT00 W822 9002
SWIFT/BIC: BTRLRO22

LÉGY TE IS RÉGISÉG MENTŐ!

Mistrók

Szervusz, Mistrók vagyok! Ha segítségre van szükséged, írj nekem.

Online Adomány

Ide jönnek a számlázási adatok