AKTUÁLIS

VÁRASFENES

Fenes (Finiş) Belényestől (Beius) mindössze 3 km-re fekvő Béli-hegység lábánál fekszik. A falun átfolyó patak a falu nevét viseli: Fenesi-patak. Neve előszőr az 1291-94 közötti püspöki tizedjegyzékben jelenik meg Fenes formában. A Fenes helységnév a magyar fen-fenőkő, kaszakő-főnév -s képzős származéka. Olyan patakmederre utal, ahol fenőkőnek való kövek szedhetők. A Váras-előtag a falu melletti egykori püspöki vár romjaival kapcsolatos. A falu története szorosan összefügg a fenesi vár, vagy Bélavár történetével. Az uradalomban betöltött fontosságát érzékelteti Benedek püspök számadása, aki 1291-94 között egy évben 504 köböl búzát szállíttatott a várba, valamint ötven sót. A hagyomány úgy tartja, hogy IV Béla herceg építette, a valóságban Vince váradi püspök építtette, a püspökség itteni birtokainak védelmére 1244 körül.Védte a környék bányáit, az itt áthaladó utakat. A falu református templomát ,melyet 1806-1808 között építettek, de csak 1934- ben fejezték be, Grézer István terve alapján 1834-ben földrengés rongálta meg,1863-ig zsindely fedte, ekkor befedték cseréppel.1876-ban felújították kivül-belül.Egyhajós, kontyolt nyeregtetős templom, nyugati homlokzata előtti toronnyal. Orgonáját 1894-ben építették.Szószéke az északi falon van elhelyezkedve, a papi székkel együtt, mely 1830-ban készült. A faluban jelentős volt a hagyományos fafelolgozás. Várasfenesnek a 19.század első felében papírgyára is volt,ahol négyféle papírt is előállítottak. Az elsővilágháború előtt épített keskenyvágányú kisvasúton, 20 km-en keresztül a kanyargó Fenesi-patak mentén szállították le a rönköket fa- és fűrésztelepre, de a környék lakóinak is segítséget nyújtott a közlekedésben. Sajnos, azóta ezt a kisvasutat felszámolták,a síneket felszedték.

Küldetésünk

Fő küldetésünk a magyar népi kultúra átörökítése, a helyi értékek, hagyományok, a természet közeli élet továbbadása a fiatal nemzedéknek és a térségbe látogató személyek számára. Bízunk benne, hogy elődeink reánk hagyott öröksége, természetről alkotott szemléletmódja tovább örökíthető értéket és alapot jelent napjaink felgyorsult, némely esetben értékét vesztett világában.

Az alapítványról

Megalakulása óta alapítványunk megannyi rendezvény, családnap, gyerekfoglalkozás, megemlékezés, előadás keretein belül próbálja napról-napra éltetni a magyar kultúrát, értékeket a Fekete-Körös szórvány közösségei számára. Tevékenységünk, így alapítványunk mindennapjai is négy alappilléren fekszik, melyek bár mindegyike önálló lehetőségeket és feladatokat kínál, szerves és kiegészítő része munkánknak, célkitűzéseinknek. Ezen négy alappillér a következő: hagyományápolás, nevelés, természetvédelem, könyvek-oktatás-magyar irodalom.

Vendégkönyv

Közösségünk

Népdalt jól csak romlatlan érzékű paraszténekes által gramofonfelvevőgépbe danolt lemezről taníthatunk.

Szálláslehetőségek

Boros Panzió

Várasfenes 71 szám
Telefon: 0040740936849
Email: dory_boros@yahoo.com
www.pensiuneaboros.go.ro

Vura Panzió

Várasfenes 266 szám
Telefon: 0040 769-670-771
0040 766-286-603

Mistrók

Szervusz, Mistrók vagyok! Ha segítségre van szükséged, írj nekem.